Rejestracja

Katalog produktów

PSG Podstawa słupa wbijana

  • WARIANTY
  • ALTERNATYWY
5 produktów
Kod produktu icon icon icon icon Waga EAN Kod
481611 - 51 650 2 1.06 8592775022797
482111 PSG 70/750 71 750 2 1.726 8592775019506
482211 PSG 90/750 91 750 2 1.91 8592775019513
482401 PSG 100/900 101 900 2 2.225 8592775020748
482701 PSG 120/900 121 900 2 2.76 8592775020755
4 produktów
Kod produktu icon icon icon icon icon icon icon icon Waga EAN Kod
485001 PSF 530 135 38-43 280 60 64 530 530 1.74 8592775023480
485101 PSF 600 160 38-43 300 56 60 530 600 1.98 8592775023497
485201 PSF 700 200 38-60 1040 72 76 530 700 2.27 8592775023503
485301 PSF 800 200+ 38-60 1380 72 76 530 800 2.74 8592775023510