Rejestracja

Ludzie

Dynamiczny rozwój nie byłby możliwy bez profesjonalnego, zgranego zespołu. Każdy pracownik Adoby, bez względu na zajmowane stanowisko, posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności.  Pozwala to na lepszy i szybszy kontakt z klientem, a także dynamiczne realizowanie jego potrzeb.

U steru

Bartosz Dowgiałło. Od 8 lat w branży metalowych elementów złącznych. Posiada duże doświadczenie w handlu międzynarodowym, zarządzaniu, logistyce i analizach biznesowych. Zna język angielski, francuski, czeski. W Adoby odpowiada za rozwój sprzedaży na rynkach czeskim i słowackim. Pełni ponadto funkcję prezesa zarządu wszystkich spółek wchodzących w skład grupy Adoby.

Andrzej Otta. Od początku swojej kariery zawodowej związany z branżą metalowych elementów złącznych. Przez wiele lat pracował na stanowisku dyrektora sprzedaży eksportowej w firmie o zasięgu europejskim. Posiada spore doświadczenie w zakładaniu i zarządzaniu spółkami prawa handlowego w różnych krajach Europy. Zna język angielski, rosyjski, hiszpański. W Adoby odpowiada za rozwój firmy, realizację strategii handlowej na poziomie międzynarodowym oraz współpracę z kluczowymi klientami. Doskonale orientuje się w ofercie największych producentów i dystrybutorów w branży.